FINANCOVANIE

Financovanie kúpy nehnuteľnosti je možné riešiť formou vlastných finančných zdrojov, zálohovými platbami alebo hypotekárnym úverom.
Záloha na rezerváciu bytu je 5.000,- Eur, ktorá bude zarátaná do prvej splátky pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. SPLÁTKA
Záloha:  20%
Záloha 20% z kúpnej ceny bytu/priestoru pri podpise zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude súčasťou kúpnej zmluvy.
2. SPLÁTKA
Záloha:  40%
Záloha 40% z kúpnej ceny bytu/priestoru pri ukončení hrubej stavby.
3. SPLÁTKA
Doplatok:  40%
Doplatok 40% z kúpnej ceny bytu/priestoru po kolaudácii stavby, pred odovzdaním bytu.